Japanese
 


Members

Associate Professor Dr. Yoichi Yamazaki

[KAIT]
Undergraduate Takuya Kakiyama
Keisyu Akutsu
Kazuya Kunimi
Kanehisa Kaneko
Naoya Kenbo
Kentaro Nakamura
Masaki Mikami

[Alumni] [Kanto Gakuin University]
Master Daisuke Yamamoto
Undergraduate Tomoya Kinoshita
Kosuke Murata
Tsukushi Yamamoto
Asato Ogata
Takumi Fukaya
Toshiyuki Yoshimura
Rikiya Omika
Tatsuya Wakai
Kose Terada
Masayuki Okii
Kengo Osakabe
Junichi Kato
Yoichiro Kawashimo
Ayumi Machida
Daisuke Yamamoto
Toshiki Kudo
Masaya Hanada
Kei Hayashi
Takashi Morishita
Yasutaka Yoshida
Nozomu Kadokura

Dept. of Home Electronics, Faculty of Creative Engineering, Kanagawa Institute of Technology